Dränering

kort om Dränering

Dräneringens uppgift är att leda bort vatten från grunden på ditt hus. Själva funktionen med dräneringen är att grundvattnet inte ska kunna stig för högt och då dränka grunden i fukt. Det vatten som angriper husgrunden kommer dels underifrån via grundvattnet och dels ovanifrån i form av nederbörd. Med en korrekt dränering leds vattnet bort från huset. Det vatten som transporteras bort leds oftast till en stenkista som är anlagd på tomten eller direkt till en dagvattenledning.

När är det dags att dränera om?

Börjar ditt hus närma sig 25-30 år är det troligen dags att se över om det är dags att dränera om. Detta för att material och metoder ändrats otroligt mycket under åren och även för att de ledningar som anlades då troligen slammats igen.

Det är givetvis att föredra att dränera i förebyggande syfte – innan fukt trängt in i grund och källare. Det är också en god idé att dränera om i samband med om- och tillbyggnader på huset. Skulle fukten kommit in i källaren är det däremot ett akut problem och en omdränering är ett absolut måste.


ISOCERT ENTREPRENÖR

Mörtvik AB är certifierade hos Isodrän. Det betyder att du som fastighetsägare kan känna dig trygg med att arbetet utförs på ett korrekt sätt och med ordentlig dokumentation. Vi har genomgått Isodräns utbildningsprogram med godkänt resultat och garanterar att följa ISODRÄN AB:s arbetsinstruktioner. Du kan läsa mer om ISOCERT  här!

Dränera på vintern

Gräva i trädgården hör ju till sommarens bestyr. Men att dränera går faktiskt precis lika bra på vintern. Det finns till och med en hel del fördelar med att göra större markarbeten vintertid. Under vintern använder vi våra trädgårdar mindre av förklarliga själ vilket såklart är en fördel.

Marken håller bättre på vintern

Men det är också så att vi, tack vare att marken är hård, inte heller förstör övriga gräsytor på samma sätt som under sommaren. Tunga maskiner förstör en trädgård så kan vi minimera vårt avtryck gör vi såklart gärna det. På vintern blommar heller inte allt i trädgården vilket gör att vi kan köra på områden där vi under vår och sommar förstör växtligheten. 

Dränering under vintern görs med fördel då det är tjäle. Det är hårt att gräva med en spade men en maskin har inga problem att ta sig genom tjäle. Din källare värmer också upp marken precis runt huset vilket gör att det är optimala förhållande för oss. 

Vår process för dränering

Vi kommer ut
på plats!

Steg 1 är givetvis att vi träffas och pratar genom projektet. Om ni önskar att vi göra en fuktmätning kan vi göra detta i samarbete med Ovento 

Vi pratar genom vad vi behöver demontera och återställa. Här kan vi även prata genom om du vill att vi bygger exempelvis ny altan eller rullar ut ny gräsmatta efter utförd dränering. 

Vi lämnar
offert

Innan vi gör något får du en fullständig offert för godkännande. Här är allt tydligt specificerat och förklarat – även de extra arbeten med återställning du önskar. 

Du behöver kontrollera med kommunen om ni är, eller kan, ansluta er till den kommunala servisledningen.

Du kan också behöva göra en servisanmälan. Det brukar vanligtvis vara en e-blankett som skall fyllas i. 

Arbetet drar igång

Vanligtvis behöver vi börja med en del demontering av tex altan eller farstukvist samt gräva bort buskar och träd som står i vägen. Det här gör vi gemensamt så du kan bestämma vad du vill behålla. 

Vi gör allt vi kan för att undvika att köra sönder din trädgård men dränering kräver tunga maskiner så viss påverkan kommer det bli. 

Återställning av trädgården

När själva dräneringen är klar börjar vi återställa. Vi flyttar bort massor och maskiner och påbörjar ev extra arbeten som att bygga ny altan eller anlägga ny gräsmatta. 

Vi rekommenderar inte att anlägga rabatter och planteringar direkt intill husväggarna. Detta för att växter behöver vatten och vi vill undvika att vattna så nära väggen. 

Dokumentation och avslut

Efter avslutat projekt lämnar vi ifrån oss ett avvägningsprotokoll som visar hur djupt vi lagt rören samt att dessa ligger med fall. 

Vi går genom övrigt arbete som vi utfört innan vi lämnar och du kan njuta i ditt nydränerade hus! FÖRDELAR MED ATT DRÄNERA PÅ VINTERN

 • Tjäle och kyld mark som tål tryck minimerar markskadorna tunga maskiner gör i trädgården.
 • Tack vare att markskadorna minskar reduceras också både arbete och kostnad för att återställa marken efter dränering.
 • Under vintern används inte trädgårdar och altaner på samma sätt. Vår påverkan på din och grannarnas vardag blir mindre.
 • Har du fukt i grunden eller källaren är det lättare att driva den under vintern än under sommaren. Kyla utifrån och värme inifrån underlättar en avfuktning.
 • Sommaren är högsäsong för markarbete. Priset på din dränering kan därför bli bättre vintertid då vi vanligtvis inte har lika högt tryck.

Har du frågor om dränering?! 

Dränering – en liten ordlista

 • DRÄNERING – Innebär att man gräver diken för att leda bort oönskat grundvatten eller ytvatten från ett område, exempelvis en tomt vid grundläggning eller gatu- och vägbygge.
 • DRÄNERINGSLEDNING – Rör med hög vattenintagningsförmåga. Bör ha en diameter på minst 100mm.
 • ORGANISKT MATERIAL – Levande och dött växtmaterial. Tex trä och textil. Ska undvikas mot yttervägg i källare.
 • KAPILLÄRBRYTANDE MATERIAL – ett material som har till uppgift att hindra fukt att stiga uppåt. Vid dränering kan till exempel tvättad makadam/singel eller specifika produkter som cellplast användas.
 • STENKISTA – En stenfylld grop som anläggs på tomten för att samla upp vatten. Den täcks med jordmassor och syns inte i din trädgård.
  Idag används oftast dagvattenkassetter av plast som uppfyller samma krav och funktion.
 • SALTUTFÄLLNINGAR – Kristalliknande avlagringar av salt som visar på att fukt angripit. Det är salter från mark och jord som vattnet fört med sig.

Vanliga frågor om dränering

Hur lång tid tar det att dränera?

Alla hus och förutsättningar för att dränera är olika så det är svårt att säga exakt hur lång tid en dränering tar. Men givet relativt vanliga förutsättningar på ett hus av standardtyp kan du räkna med att vi behöver ca 1-2 veckor från start till mål. 

Kan ni hjälpa till med fuktmätning

Absolut. Vi har ett tätt samarbete med Ovento som utför fuktmätningar. Du får ett fullständigt fuktprotokoll efter utförd mätning. 

Vad kostar det att dränera?

Priset på en dränering är precis som tidsåtgången svår att förutsäga utan att komma ut och titta på huset. Vi brukar säga att ett bra riktpris för en dränering av ett ”vanligt” hus kostar ca 110 000 – 140 000 kr. 

Många av våra kunder väljer att passa på att uppgradera altan, entre, eller kanske trädgårdsgång och gräsmatta. För detta görs separata offerter. 

Måste man gräva upp hela trädgården?

Vi gör alltid vårt yttersta för att inte ställa till med oreda i din trädgård men en dränering är ett stort jobb. Det är stora och tunga maskiner som måste köras in så påverkan på mark är oundvikligt. 

Vi hjälper till att se över hur vi bäst kan komma in och ut med nödvändiga maskiner och material. Tillsammans ser vi över om vi måste flytta växtlighet som du vill spara och plantera om. 

Kan jag ha rabatter och plantering runt huset?

Det absolut bästa för ditt hus och grund är att inte har rabatter och planteringar precis vid huset. För att växter ska trivas behövs vatten och vatten är det sista du vill hälla på din husgrund. 

Större växter har också större rötter. Ett rotsystem kan förstöra både grund och dränering. Om du ändå vill ha växter precis vid huset rekommenderar vi att du kontrollerar med en fackman så att du väljer växter med små rötter. 

Får jag dokumentation på ert arbete?

Ja självklart! Vi lämnar ett avvägningsprotokoll på utförd dränering. Det visar hur djupt vi lagt dräneringsledningar samt att ledningarna ligger med fall. 

Vad händer över tid med trädgården efter dränering?

Marken där vi grävt kommer över tid att sjunka ihop något. Det kan därför bli aktuellt att fylla på med mer massor efter något år. Detta är tyvärr ett problem som inte kan lösas på annat sätt. Den här typen av återfyllning ingår inte i dräneringen men givetvis kan vi hjälpa till om så önskas. Hör av dig så ser vi över vad som behövs göras i din trädgård. 

Det blir fint när det är klart

Det är stora maskiner som krävs och det är ett rejält ingrepp på din trädgård att dränera – att säga något nåt annat är att ljuga. Men vi gör allt vi kan för att rädda buskar och träd du vill behålla och såklart återställer vi efter oss. Kika på bilderna nedan där man passat på att göra riktigt snygg stenläggning och verkligen fått ett mycket fint resultat efter dränering!